ثبت و صدور گواهینامه
ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی 24

پس از انجام ممیزی ثبت و صدور سیستم مدیریت یکپارچه (سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت محیط زیست و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای) مطابق با استانداردهای ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 & OGP HSE-MS در شرکت مهندس و ساخت تاسیسات دریایی ایران (I.O.E.C)، این شرکت موفق به دریافت این گواهینامه ها از شرکت TÜV InterCert GmbH تحت اعتبار DAkkS آلمان گردید.

تبریک به کلیه کارکنان و مدیریت شرکت مهندسی و ساخت تاسسیات دریایی ایران (I.O.E.C) و آرزوی موفقیت بیشتر برای این مجموعه