گواهینامه شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو
ثبت و صدور گواهینامه شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو (بن رو) 9

پس از انجام ممیزی ثبت و صدور سیستم مدیریت یکپارچه مطابق با استانداردهای ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & BS OHSAS 18001:2007  در شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو (بن رو) با دامنه کاربرد تولید خودروهای سواری و باری (آریو و وانت ۱۵۱) گروه سایپا، این شرکت موفق به دریافت این گواهینامه ها از شرکت TÜV InterCert GmbH تحت اعتبار DAkkS آلمان گردید.

تبریک به کلیه کارکنان و مدیریت شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو (بن رو) و آرزوی موفقیت بیشتر برای این مجموعه