ثبت و صدور گواهینامه
ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات شرکت پالایش نفت تهران 24

پس از انجام ممیزی ثبت و صدور سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر مبنای استاندارد ISO/IEC 27001:2013 در شرکت پالایش نفت تهران، این شرکت موفق به دریافت این گواهینامه از شرکت TÜV InterCert GmbH تحت اعتبار DAkkS آلمان گردید.

تبریک به کلیه کارکنان و مدیریت شرکت پالایش نفت تهران و آرزوی موفقیت بیشتر برای این مجموعه