گواهینامه شرکت پارس آنلاین
ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت گروه شرکت های پارس آنلاین 8

پس از انجام ممیزی ثبت و صدور سیستم مدیریت کیفیت مطابق با استانداردهای ISO 9001:2015، ISO 10002:2014 & ISO 10002:2014 در گروه شرکت های پارس آنلاین، این شرکت موفق به دریافت این گواهینامه ها از شرکت TÜV InterCert GmbH تحت اعتبار DAkkS آلمان گردید.

تبریک به کلیه کارکنان و مدیریت گروه شرکت های پارس آنلاین و آرزوی موفقیت بیشتر برای این مجموعه