PPE - ARIAN TUV PASARGAD

تجهیزات و لوازم حفاظت فردی

هدف

هدف اصلی این مقررات، تضمین استانداردهای یکسان تجهیزات حفاظتی شخصی (PPE) در کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص محافظت از سلامتی و ایمنی کاربران و در عین حال ایجاد امکان تبادل آزاد کالا و لوازم حفاظت فردی (PPE) در اتحادیه اروپا می باشد.

این مقررات در مورد انواع لوازم حفاظت فردی (PPE) بجز تجهیزاتی که از آنها توسط نیروهای مسلح استفاده می شود، استفاده های خاص از PPE و موارد دیگری که مشمول سایر مقررات و دایرکتیو ها هستند، اعمال می شود (به عنوان مثال لوازم حفاظت فردی در کشتی های دریایی، کلاه ایمنی موتور سیکلت، و غیره).

مطالب

کلیه تجهیزات حفاظت فردی (PPR) اشاره شده در این مقررات است می بایست با این مقررات انطباق کامل داشته باشند و باعث بروز خطر برای اشخاص و دارایی ها نشوند. کلیه لوازم حفاظت فردی باید الزامات بهداشتی و ایمنی خاصی را به همراه داشته باشد (ضمیمه II) که باید در اعلامیه انعطاف پذیری اتحادیه اروپا (EU Declaration of Conformity) برای لوازم حفاظت فردی مشخص شوند. کشورهای عضو باید از جریان و حرکت آزاد کالاها در بازار اطمینان حاصل کنند اما ممکن است شرایط ویژه ای را برای استفاده از PPE وضع کنند. ارزیابی انطباق تعهد تولید کننده است که در مورد PPE وارداتی نیز اعمال می شود. PPE باید با دستورالعمل ها و اطلاعات تماس به زبان کاربر همراه باشد.

قوانین ویژه حاکم بر علامت CE بر روی PPE در این مقررات تعیین و مشخص شده است.

دو خصوص لوازم حفاظت فردی سه دسته بندی ریسک وجود دارد که جهت تعیین روشهای مختلف ارزیابی انطباق مورد استفاده قرار می گیرند.

دریافت فرم پرسشنامه صدور انطباق محصول با مقررات اتحادیه اروپا

در صورت تمایل به اطلاع از شرایط شرکت آرین توف پاسارگاد و شرکت MTIC InterCert  در خصوص صدور گواهینامه انطباق محصول با مقررات اتحادیه اروپا و صدور تائیدیه CE Marking، لطفا پرسشنامه مربوط به خدمات صدور گواهینامه را تکمیل و برای ما ارسال فرمایید.

شرکت آرین توف پاسارگاد به عنوان نماینده انحصاری شرکت MTIC InterCert S.r.l – NB 0068 به عنوان یکی از قدیمی ترین و پرسابقه ترین نهادهای مطلع (Notified Body) در اروپا جهت صدور گواهینامه و تائیدیه CE Marking آماده ارائه خدمات زمینه صدور گواهینامه مربوط به تجهیزات و لوازم حفاظت فردی بر مبنای مقررات اتحادیه اروپا به تولید کنندگان می باشد.

MTIC InterCert
PPE 4