مبارزه با رشوه

Anti_Bribery 4

پدید آورنده: ISO

موضوع: انرژی

سال انتشار: ۲۰۱۶

دامنه کاربرد: این استاندارد برای هر نوع سازمانی، صرف نظر از اندازه و زمینه فعالیت که میخواهد سیاست تدوین شده مبارزه با رشوه خود را پیاده سازی کند مناسب است.

چرخه عمر:

اولین نسخه منتشر شده سال ۲۰۱۶ می باشد و تا کنون ویرایش نشده است.

سیستم مدیریت مبارزه با رشوه

 • رشوه به پرداخت هر چیزی (عمدتا پول) گفته می شود تا به صورت غیر قانونی یا غیر اخلاقی باعث تغییر رفتار رشوه دهنده نسبت به دریافت کننده شود.
 • پدیده رشوه در تمام کشورهای جهان به غیر از کشورهای اسکاندیناوی رایج است و جامعه با آن در ستیز می باشد.
 • برآورده شده که در سال بالغ بر یک تریلیون دلار رشوه در جهان پرداخت می شود (منبع OECD)
 • به تازگی برای جلوگیری از ایجاد و شیوع آن سازمان جهانی استاندارد (ISO) یک استاندارد مدیریتی تحت عنوان ISO 37001 منتشر کرده است.
 • تقریبا تمام کشورهای جهان برای جلوگیری از رشوه قوانین و مقررات ملی تدوین کرده اند و اکنون برای اثبات رعایت آن توسط سازمان ها یکی از راه های مطمئن پیاده سازی استاندارد ISO 37001 می باشد.
 • این استاندارد که در اکتبر سال 2016 انتشار یافته است تنها استاندارد مدیریتی در جان است که به موضوع رشوه می پردازد.
 • از آنجایی که این استاندارد را صاحبان کسب و کار نوشته اند بر خلاف قوانین و مقررات موجود در زمینه رشوه، متن آن برای همه قابل فهم است.
 • این استاندارد در برگیرنده برخی اقدامات و کنترل ها است که از بهترین تجارب موجود در جهان در زمینه مبارزه با رشوه استخراج شده است. از جمله:
  • خط مشی سازمانی ضد رشوه
  • تعهد، مسئولیت و رهبری مدیریت ارشد
  • کنترل ها و آموزشهای فردی
  • ارزیابی ریسک
  • اعمال دقت نظر بر روی پروژه ها و همکاری های تجاری
  • کنترل های مالی، تجاری و قراردادی
  • گزارش دهی، پایش، تحقیق و تفحص و بازنگری
  • اقدام اصلاحی و بهبود

ساختار استاندارد ISO 37001:2016

مزایای سیستم مدیریت مبارزه با رشوه (ISO 37001:2016)

 1. شفاف سازی عملیات سازمان
 2. کاهش رشوه
 3. ایجاد فرهنگ ضد رشوه
 4. افزایش اعتمادسازی
 5. حفظ شهرت
 6. جلوگیری از ضرر و زیان های مالی
 7. افزایش راندمان کار با حذف رشوه از روابط تجاری
 8. در صورت وجود شکایات مبتنی بر رشوه نشان دهنده اقدامات از قبل سازمان برای جلوگیری از آن است
 • برای بسیاری از سازمان ها، الزام کردن پیاده سازی این استاندارد برای زنجیره تامین، سازمان های مشتری و یا شرکای تجاری به نوعی نقش یک اهرم کنترلی برای افزایش ضریب اطمینان و کنترل مطمئن تر را فراهم می نماید.
 • اگر چه بسیاری از سازمان ها و نهادها در درون خود خط مشی ها، رویه ها و سیستم هایی برای جلوگیری از رشوه دارند اما پیاده سازی این استاندارد در روابط تجاری سازمان ها تبدیل به یک زبان مشترک خواهد شد.