history - ARIAN TUV PASARGAD

تاریخچه شرکت TÜV

اتحادیه بازرسی و پایش فنی (به آلمانی: Technischer Überwachungs-Verein) یا به طور مخفف توف به آلمانی: (TÜV) سازمانی مستقر در آلمان است که بر روی سلامتی کالاهای صنعتی ارائه شده از سوی شرکت‌های مختلف نظارت دارد تا استانداردهای ارائه شده برای سلامت انسان و محیط زیست را تأمین کنند.

شرکت‌هایی که دارای آرم TÜV می‌شوند، باید حداقل ۲۵٪ سهام آنها در اختیار یکی از توف‌های مورد تائید و ثبت شده در انجمن (vdTÜV (Association of Technical Inspection Agencies  باشند. این سازمان به عنوان یک مشاور مستقل بر سلامت کار کرد کالاها یا محصولاتی مانند محصولات کشاورزی حیاتی، دودزایی وسایل نقلیه و استانداردهای ساخت موتورهای اتوموبیل‌های سنگین و سبک و تاسیسات انرژی را بر عهده دارد. بسیاری از زیرسازمان‌های دارنده TÜV می‌توانند به عنوان سازمان دهندگان و همچنین گسترش دهندگان مقوله انرژی و مفاهیم وابسته به آن عمل کنند و راه حلهایی برای مشکلات زیست محیطی ارائه دهند. همچنین خود این شرکت‌ها وظیفه دارند از قوانینی که بر مبنای مدرک TÜV به آنها اهدا می‌شود، تبعیت کنند و در راستای سلامت انسان و محیط گام بردارند.

سازمان دیدبانی فنی از سابقه‌ای در حدود ۱۳۰ سال برخوردار است که در زمان خود در اشکالی مانند امن‌سازی ابتکاری کارگاه‌ها و اماکن عمومی ظهور کرده است. حدود سال ۱۸۷۰ تعداد TÜVها به تعداد نزدیک به ۴۳ عدد بوده است. آنها از نظر جغرافیایی همانجایی واقع شده بودند که در حال حاضر به عنوان دفاتر مرکزی آنها ثبت شده است. از جمله این شرکت ها می توان به SÜD، Rheinland، Saarland و NORD اشاره نمود.

TÜV ها به عنوان یک گروه، حدود 130 سال پیش به عنوان بخشی از سمبل کشور آلمان و به عنوان بخش بسیار مهمی از مجموعه اقدامات ایمنی عمومی و محل کار این کشور در آن زمان تبدیل شدند. در ابتدا برای نظارت بر نحوه کارکرد تجهیزات دیگ های بخار و در جهت افزایش ایمنی آنهابه صورت منطقه ای شرکت هایی به نام Dampfkessel Überwachungs und Revisions Vereine“ DÜV” (انجمن نظارت و بازرسی دیگ بخار) به صورت سازمان های مستقل به وجود آمدند. و برای همین نیز امروزه بسیاری از خدمات و درآمد این شرکت از جهت وضع قوانین و نظارت بر ساخت دیگ‌های بخار و تجهیزات تحت فشار می‌باشد. رفته رفته به واسطه موفقیت در جلوگیری از رویدادها و حوادث ناشی از دیگ های بخار، در خصوص انجام سایر فعالیت های تست، بازرسی و آزمون نیز از طرف دولت آلمان به آنها اطمینان گردید و مجموعه وظایف جدیدی در زمینه تست، بازرسی و آزمون سایر تجهیزات نیز به این سازمان ها محول گردید و “DÜV”  به “TÜV ”Technischer Überwachungs Verein به معنای “انجمن بازرسی فنی” تبدیل شد.

پدید آمدن این سازمان‌ها بر پایه بکارگیری دانش و تخصص موجود در صنایع و ایجاد ساختارهای معین به منظور انجام تست، بازرسی و آزمون به صورت شخص ثالث و بی طرف، بوده است. همچنین سازمان‌هایی که با عنوان TÜV در ایالت های فدرالی مختلف آلمان به وجود آمده‌اند، با پیشوند یا پسوند مرتبط با منطقه خود در آلمان نام گذاری شده و به صورت شخصیت‌های مستقل حقوقی در مناطق مختلف آلمان ثبت شده‌اند.از تعداد 43 TÜV ای که آن زمان وجود داشتند، امروزه تنها ۴ شرکت TÜV در آلمان باقی‌مانده‌ است. (بعلاوه یک شرکت TÜV در اتریش)

TÜV Saarland در سال 1871 شکل گرفت و در سال 1873 میلادی به عنوان یک سازمان بی طرف شناخته شد و از آن زمان اقدام به توسعه محدوده فعالیت های خود در زمینه های متفاوت نموده است .

گروه TÜV InterCert GmbH  عضو گروه TÜV Saarland با هدف حمایت از سازمان هایی که به دنبال نیل به دستیابی به کیفیت در ارائه کالا و خدمات و استقرار سیستم مدیریت اثربخش می باشند، تشکیل شده است و از زمان تاسیس با اتکا به تجارب چندین دهه خود همواره در راستای اصول اخلاقی و حرفه ای خود سعی در ارائه خدمات به کلیه متقاضیان داشته است.

ارائه خدمات صدور گواهینامه های سیستمی و محصولی و خدمات تست و بازرسی به صورت حرفه ای، اثر بخش و با هزینه ای متناسب با خدمات ارائه شده از جمله اهداف گروه TÜV InterCert  می باشد.

تاریخچه ما بر پایه کیفیت استوار است

  • 1871 پایه گذاری انجمن اصلاح دیگ بخار پالتین
  • در سال 1949 تبدیل شد به Technische Überwachung für das Saarland e.V.“
  • در سال 1951تغییر نام به “Technischer Überwachungsverein Saarbrücken”
  • 1961 تغییر نام به “Technischer Überwachungsverein Saarland e.V.”
  • در سال ۲۰۰۳، TÜV Saarland ITALIA تاسیس شد.
  • در سال ۲۰۰۶, TÜV Saarland ITALIA تبدیل شد به  TÜV InterCert GmbH
  • و در سال 2008 شهر بن در آلمان، دفتر مرکزی TÜV InterCert GmbH گشت