بازخورد مشتریان

به منظور دستیابی به رضایتمندی مشتریان و در امتداد خط مشی تدوین شده، شرکت آرین توف پاسارگاد سعی در دستیابی، حفظ و افزایش مداوم رضایت مشتریان خود می باشد و این مهم را از جمله اولویت اصلی و اساسی خود در جهت حفظ رقابت در بازارهای سراسر قرار داده است، همچنین شرکت آرین توف پاسارگاد این امکان را برای کلیه طرف های علاقه مند فراهم می آورد كه شكایت، انتقادات و نظرات خود را در خصوص فعالیت ها و خدمات صورت گرفته اعلام نمایند و مسئولیت رسیدگی به آنها را بر عهده می گیرد.

در راستای سهولت جهت اعلام نظرات، انتقادات و شکایات مشتریان و طرف های علاقه مند، تدوین شده است:

  1. کلیه عزیزان می توانند از طریق سامانه رسیدگی به بازخورد مشتریان، (دسترسی در همین صفحه موجود می باشد) باخورد خود را ثبت نمایند
  2. از طریق دریافت فرم رضایتمندی مشتریان و یا فرم شکایت، موارد را تکمیل و از طریق پست، فکس و یا ایمیل برای شرکت آرین توف پاسارگاد ارسال نمایند.

فرآیند رسیدگی به بازخورد مشتریان

با اعلام نظرات، انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود ما را در راستای ارائه خدمات بهتر، یاری نمایید

سامانه رسیدگی به بازخورد مشتریان

[jssupportticket]