استخدام

به خانواده توف اینترسرت که متشکل از متخصیص با تجربه وکارشناسان ماهر میباشد بپیوندید:

شاید یکی از اشتباهات بزرگ در سازمان ها اقدام به جذب انسان های باهوش و سپس سعی در این است که به آنها بگوییند چه کار باید انجام دهند!

در آرین توف پاسارگاد ما انسان های باهوش را استخدام می کنیم تا آنها به ما بگویند که چه کار باید بکنیم. در غیر این صورت، ما به همان اندازه که این جمله نشان می دهد، کور هستیم. ما باور داریم که موفقیت یک کسب و کار در گروی همراهی انسان هایی است که می خواهند دنیا را عوض کنند، همراه ما شوید اگر این اعتقاد شماست …

شرکت آرین توف پاسارگاد همواره به دنبال استعداد های جدیدی است  که با خدمات و فعالیت های آن مرتبط و هماهنگ باشند. چنانچه هر یک از بخش ها و فعالیت های این شرکت متناسب و مرتبط با علایق و مهارت های شماست  میتوانید رزومه خود را برای ما ارسال فرمایید. همچنین ما در راستای توسعه کسب و کار بین المللی و داخلی از طرح های تجاری شما (چنانچه متناسب با خط مشی ما باشد) با کمال میل استقبال خواهیم کرد.

توانایی های گسترده ما شامل آزمون و صدور گواهینامه محصول، بازرسی، تست، ممیزی و صدور گواهینامه سیستم، آموزش و خدمات مهندسی می باشد. کارشناسانی که ما همیشه آماده استخدام ایشان هستیم از افرادی هستند که به ارزش های اصلی ما پایبند و هم راستا با فرهنگ و چارچوب های توف اینترسرت باشند.

چرا به ما بپیوندید؟

  • حرفه خود را در سطح بین المللی گسترش دهید و در کنار افراد متخصص از فرهنگ ها و زمینه های مختلف کار کنید
  • توسعه و رشد در یک محیط مبتنی بر عملکرد است که اعضای برتر را به رسمیت می شناسد و پاداش می دهد
  • کشف فرصت هایی برای یادگیری که باعث تشویق بلند مدت حرفه ای و شخصی می شود
  • یک نقش را با یک کارفرمای قابل اعتماد که رهبر بازار در آلمان است و یک نام تجاری قوی که در سراسر جهان شناخته شده است، تأمین کنید.
  • برای کمک به اطمینان از ایمنی، کیفیت و پایداری محیطی، به تغییر و پیشرفت کمک مثبت بدهید