ارائه خدمات ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت

صدور گواهینامه های مرتبط با استانداردهای بین المللی سیستم های مدیریت در حوزه های مختلف از جمله تخصص های ما در کشور ایران می باشد، در حال حاضر مفتخریم که با تجربه ای بیش از ۱۰ سال در ایران و با استفاده از تائیدیه های بین المللی خود و با به کار گیری کارشناسان خبره در صنایع مختلف دانش مرتبط با سیستم های مدیریتی را در سازمان شما به کار گیریم تا در کنار دست یابی شما به گواهینامه هایی با اعتبار بین المللی بتوانیم ارزش افزوده را برای سازمان شما به ارمغان بیاوریم.

 • گام اول

  عقد قرارداد

  1. دریافت اطلاعات از متقاضی دریافت گواهینامه سیستم مدیریت مطابق با پرسشنامه اولیه سیستم مدیریت کیفیت
  2. بررسی و امکان سنجی ارائه خدمات درخواستی توسط دفتر صدور گواهینامه
  3. تهیه و ارسال پیشنهاد فنی و قیمت خدمات درخواستی
  4. عقد قرارداد انجام کار و امضا آن توسط طرفین
 • گام دوم

  فرآیند صدور گواهینامه

  1. اعلام آمادگی ممیزی شونده در خصوص امکان برنامه ریزی ممیزی
  2. انجام برنامه ریزی ممیزی توسط دفتر صدور گواهینامه شرکت آرین توف پاسارگاد
  3. انجام ممیزی مرحله اول ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت و اطمینان از پیاده سازی سیستم مدیریت و همچنین بررسی و اطمینان از اطلاعات ارائه شده توسط ممیزی شونده
  4. انجام ممیزی مرحله دوم ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت و بستن عدم انطباق های احتمالی و توصیه متقاضی جهت ثبت و صدور گواهینامه
  5. صدور گواهینامه سیستم مدیریت درخواستی و تحویل به متقاضی
 • گام سوم

  انجام ممیزی های مراقبتی

  1. برنامه ریزی ممیزی مراقبتی (Surveillance Audit)
  2. دریافت اطلاعات از مشتری در خصوص تغییرات احتمالی
  3. اعمال تغییرات در قرارداد (در صورت ایجاد تغییرات در سازمان ممیزی شونده)
  4. انجام ممیزی مراقبتی
 • گام چهارم

  انچام ممیزی مجدد

  1. دریافت اطلاعات مربوط به تغییرات در سازمان ممیزی شونده
  2. ارسال پیشنهاد فنی و قیمتی جهت صدور مجدد گواهینامه سیستم مدیریت (مطابق با اطلاعات دریافتی)
  3. عقد قرارداد انجام خدمات ممیزی و صدور گواهینامه سیستم مدیریت
  4. برنامه ریزی انجام ممیزی
  5. انجام ممیزی و پیگیری رفع عدم انطباق های احتمالی و صدور گواهینامه جدید

دریافت فرم پرسشنامه صدور گواهینامه سیستم مدیریت

در صورت تمایل به اطلاع از شرایط شرکت آرین توف پاسارگاد در خصوص صدور گواهینامه سیستم مدیریت، لطفا پرسشنامه مربوط به خدمات صدور گواهینامه را تکمیل و برای ما ارسال نمایید

تکمیل پرسشنامه جهت دریافت پیشنهاد خدمات به صورت آنلاین

در صورت تمایل به اطلاع از شرایط شرکت آرین توف پاسارگاد در خصوص صدور گواهینامه سیستم مدیریت، لطفا پرسشنامه مربوط به خدمات صدور گواهینامه را به صورت آنلاین تکمیل نمایید و پیشنهاد قیمتی را در کوتاه ترین زمان دریافت نمایید.

شرایط و ضوابط عمومی گواهینامه های سیستم مدیریت

شرایط و ضوابط استفاده از نشان تجاری شرکت آرین توف پاسارگاد برای شرکت هایی که گواهینامه سیستم مدیریت از شرکت آرین توف پاسارگاد دریافت کرده اند.