تغییرات ویرایش استانداردها
اطلاعیه در خصوص تغییر ویرایش استانداردهای ISO 9001 و ISO 14001 8

اطلاع رسانی مهم در ارتباط با پایان دوره گذار به ویرایش جدیداستاندارد ISO9001:2015 و ISO14001:2015

شرکت TÜV InterCert Iran به اطلاع کلیه سازمان ها و شرکت ها و علاقه مندان به مسائل مربوط به سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی می رساند بنا  بر اساس قطعنامه مجمع بین المللی تایید صلاحیت (IAF) شرکتهای گواهی کننده با پایان مهلت سه ساله دوره گذار به ویرایش جدید استاندارد های 9001 ISO و14001 ISO باید از 15 مارس 2018 کلیه ممیزی های خود را اعم از اولیه، مراقبتی و گواهی کردن مجدد بر اساس ویرایش جدید استانداردهای ISO9001:2015 وISO14001:2015 انجام دهند.

لذا به اطلاع کلیه همراهان عزیز می رساند مطابق با این قطعنامه شرکت TÜV InterCert GmbH از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ کلیه ممیزی ها رو بر مبنای ویرایش جدید استانداردها برنامه ریزی و اجرا خواهد نمود و از این تاریخ هیچ گونه ممیزی ای (ممیزی ثبت و صدور و یا ممیزی مراقبتی) با ویرایش قبلی استانداردها برنامه ریزی و اجرا نخواهد شد.

IAF Resolution 2017-13