دریافت پروانه فعالیت در زمینه خدمات افتا در حوزه ممیزی ISMS - ARIAN TUV PASARGAD
دریافت پروانه فعالیت در زمینه خدمات افتا در حوزه ممیزی ISMS 21

شرکت آرین توف پاسارگاد (توف اینترسرت ایران) مفتخر است که اعلام نماید، پس از انجام بررسی و ارزیابی های لازم توسط اداره کل نظام مدیریت امنیت اطلاعات (نما)  و مرکز مدیریت راهبردی افتا موفق به دریافت پروانه فعالیت در زمینه ارائه خدمات ممیزی انطباق با استاندارد های امنیت اطلاعات و ارتباطات بر مبنای استاندارد ISO/IEC 27001:2013 از مرکز افتا گردید.

این خدمت شامل انجام ممیزی شخص سوم (3rd Party Audit) در خصوص ارزیابی میزان انطباق سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) پیاده سازی شده در سازمان با الزامات و خواسته های استاندارد بین المللی ISO/IEC 27001:2013 می باشد.

شرکت آرین توف پاسارگاد مفتخر است با بهره گیری از تیم ممیزی مجرب در حوزه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، از این پس با ارائه خدمات ارزیابی و ممیزی بر مبنای این استاندارد بین المللی و امکان صدور گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) به صورت ملی و بین المللی  در خدمات سازمان ها و نهادهای مختلف باشد.

مشاهده پروانه فعالیت در زمینه خدمات افتا

مشاهده لیست شرکت های دارای پروانه فعالیت