گواهینامه شرکت آسان موتور
ثبت و صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت در شرکت آسان موتور 9

پس از انجام ممیزی ثبت و صدور سیستم مدیریت کیفیت مطابق با استانداردهای ISO 9001:2015 & ISO 10002:2014  در شرکت آسان موتور (نماینده رسمی هیوندای موتور کمپانی در ایران)، این شرکت موفق به دریافت این گواهینامه ها از شرکت TÜV InterCert GmbH تحت اعتبار DAkkS آلمان گردید.

تبریک به کلیه کارکنان و مدیریت شرکت آسان موتور و آرزوی موفقیت بیشتر برای این مجموعه